2017-10

image_pdfimage_print

Bent u wel eens bang? Vaak nieuwsgierig?
Kom dan kennismaken met een onbekende!

Donderdag 21 september om 20:00 uur in Gemeentehuis in Bussum (Brinkkaan)

Vredesmars 2017

aanstaande zondag: 50% kans op mooi weer!!
en in het vestingmuseum is het altijd droog

Motto: Ken je zelf, Ken de ander

Begint 12.15 uur en eindigt 13:30 uur bij
het Vestingmuseum, Naarden

Hebt u ook zorgen om de zorg?

Het Eigen Risico wordt in 2018 € 400, maar koop je daarmee betere zorg?
Dat is mijn dilemma nr 1. Wat is dat van u?
27 september om 20:00 uur legt Frank Elion (VGZ en Delta-Loyd) zijn dilemma’s voor om uw en mijn zorg beter te maken en goedkoop te houden.
Luister en geef hem repliek. Voor één keer met 0% Eigen Risico.
Toegang € 6

CCIV jaarprogramma

vacatures


Webontwerper, Facebook ervaringsdeskundige, communicator … Het is allemaal niet zo moeilijk, maar we hebben wel wat steun nodig. De website werkt met WordPress. Dat is net Word. Als je gewone huis, tuin en keukenervaring hebt met Facebook: die hulp hebben we het eerste nodig. We komen er gewoon niet toe. Mail vrijblijvend naar secretaris@cciv.nl. Ik laat je graag zien wat we willen bereiken.

Commissieleden. Ons programma is gebaseerd op diversiteit van mensen, ervaringen en ideeën. Geïnteresseerd? Contacteer een van de commissieleden (zie: www.cciv.nl), of mail secretaris@cciv.nl. We informeren je graag en wie weet wat voor moois daar uitkomt.

Programma ideeën. Waarom zouden de ideeën en suggesties van de commissieleden over het komende programma altijd beter zijn dan die van de bezoekers? Ook dit jaar zien we weer programmavoorstellen gehonoreerd die door bezoekers tijdens het afgesloten seizoen werden voorgesteld. Als dat dit seizoen niet lukte: we gaan nog jaren door Mail naar secretaris@cciv.nl.

De Commissie

De CCIV is voluit: Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk. De meeste kerken van Bussum, Naarden en Hilversumse Meent participeren in dit verband sedert midden jaren 70 van de vorige eeuw. CCIV werkt ook al die tijd nauw samen met de regionale Raad van Kerken. CCIV organiseert cursussen en lezingen die toegankelijk zijn voor alle belangstellenden, ongeacht hun maatschappelijke of religieuze achtergrond. Onderwerpen zijn zeer divers, zoals bovenstaande programma-overzicht ook weer toont.
De samenstelling van de commissie kunt u vinden als u op deze regel klikt.
We zoeken bij de samenstelling van de commissie vertegenwoordiging van de deelnemende kerken en diversiteit met betrekking tot maatschappelijke achtergrond.Deze nieuwsbrief is samengesteld door Jan Willem Henfling

Verantwoording

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in ons bestand voorkomt. U hebt zich aangemeld, of een ander heeft u aangemeld, omdat hij/zij veronderstelde dat u ook tot de groep geïnteresseerden behoort. Ontvangt u deze e-mail naar uw mening onterecht, dan kunt u zich onderaan afmelden.

Stuur deze e-mail door aan bekenden die mogelijk geïnteresseerd zijn in bovenstaande activiteiten. Indien u deze e-mail via die route ontving kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief door deze link te volgen.

U wordt vriendelijk verzocht de gegevens die we van u hebben bij te werken via deze link.

Ik hoop u tijdens een of meerdere van de komende lezingen en cursussen te ontmoeten. Tot dan!

Jan Willem Henfling
CCIV, secretaris

 

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

2017-01 -elion

image_pdfimage_print

Zie voor vernieuwde pagina HIER

Zorgverzekeraars leven met dilemma’s

Frank Elion

27 september 2017 om 20:00 uur; Witte Kerk; Koningin Wilhelminalaan 15; Naarden; Toegang € 6

De maatschappelijke rol van zorgverzekeraars is de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Met betaalbaar houden bedoelen we het laag houden van de zorgpremies. Alom wordt het Nederlandse stelsel geprezen vanwege de hoge kwaliteit van zorg en de relatief lage premies.

Er is ook kritiek. Als zorgverzekeraars hun maatschappelijke rol proberen uit te voeren en initiatieven worden ontplooid om ergens zorgkosten te besparen, dan is er altijd wel een partij die het daarmee niet eens is. Via de media wordt vervolgens geprobeerd gelijk te krijgen en wordt de zorgverzekeraar als ‘zakkenvuller en onbetrouwbaar’ gekwalificeerd.

Permanent moet de zorgverzekeraar schipperen tussen het belang van een ziekenhuis of een huisartsengroep aan de ene kant, en het belang van een lage premie (stijging) voor al haar verzekerden.  Dit dilemma wordt nog groter als het gaat om een individueel belang van een patiënt. Moeten we een experimentele, niet verzekerde, behandeling vergoeden die € 5 miljoen kost, wetende dat de patiënt sowieso zal overlijden?

Over dit soort lastige dilemma’s, vaak met ethische dimensies, gaan we met elkaar in gesprek..

Inschrijven

 

Nederland, Arnhem, 8 oktober 2014. Frank Elion, Divisievoorzitter Commercie bij Coöperatie VGZ. Foto: Marcel Bakker

Frank Elion (1959); Lid Management Committee van Coöperatie VGZ (2013-heden), 26 jaar Delta Lloyd Groep wo Directievoorzitter OHRA en Directievoorzitter Marketing en Verkoop. Elion studeerde HTS Bouwkunde en Economische Bedrijfstechniek.

 

 

 

 

 

 

Coordinatie deze avond: Dirk Siersma

Geplaatst in Programma 2017-2018 | Een reactie plaatsen

2017-07-dialoog

image_pdfimage_print

Zie voor vernieuwde pagina: HIER

Nederland staat bekend als een tolerant land. Gastvrij en open voor andere culturen. Vreemdelingen hebben ons land, in de loop van eeuwen,  mede vorm gegeven. Maar hoe gaat het nu met de verdraagzaamheid en gastvrijheid? Zijn we trots op onze multiculturele samenleving of ervaren we die als mislukt? Is het de schuld van de media, van politici of zit het ook in ons, als een zorg over ’ons land’?

‘Onbekend maakt onbemind’ is een bekend gezegde. Maar ook: ‘wat je van ver haalt is lekker’. Wat doen we, allochtoon en autochtoon,  om mensen met een andere cultuur te leren kennen? Komen we bij elkaar over de vloer?  Zijn we benieuwd of beducht?

Midden in de Vredesweek 2017 organiseert het CCIV een dialoog in onze gemeente tussen burgers met verschillende culturele achtergronden. We bevragen elkaar, delen ervaringen. Komen we samen  verder?

Burgemeester Han ter Heegde heet ons welkom, Véronique Lindenburg en Fuad El Bouch verzorgen een korte inleiding. Aan de hand van een tiental stellingen gaan we in kleine gemengde groepjes in gesprek met elkaar.

Aanmelden gaarne vooraf via deze website, formulier achterin het programmaboekje, of e-mail naar de cursuscoördinator.

Programma van deze avond:

19:30 zaal open. Koffie en thee
20:00 welkom door Burgemeester Han ter Heegde
20:05 opening van het seizoen 2016-2017 door Wim Dooge (voorzitter CCIV)
20:10 inleidingen door Fuad El Bouch en Véronique Lindenburg
20:40 dialogen in groepen
21:40 verzameling van conclusies die groepen trokken
21:55 Wilbert van Waes lanceert platform voor samenleving
22:00 sluiting

Fouad El Bouch (1983), ook bekend als Abou Hafs, is Islamoloog (Theologie en Religiewetenschappen UvA) en Arabist (Cairo) en studeerde daarvoor Europese Politiek aan de UvA. Hij is o.a. directeur van Lisan el Arab, een Arabisch Taalinstituut te Hilversum.

 

 

 

Véronique Lindenburg is theoloog (Rijks Universiteit Leiden) en nu ruim een jaar predikant van de Protestantse Gemeente Naarden (Grote Kerk en Witte Kerk). Zij heeft interesse in kerk, kunst, culturen en interreligieuze dialoog. Zij werkte eerder als studentenpredikant in Tilburg en streekpredikant in Lith&Oijen en als gemeentepredikant in Amsterdam. Zij initieerde en organiseerde gedurende 6 jaar de moskee&kerkloop in Amsterdam-Noord en is betrokken bij Amsterdam Eén.  

Coördinatie van deze avond: Jan-Willem Henfling (CCIV), Youssef Azarfane (Moskee Bussum) en Ayad Mejaiti (Moskee Naarden)

Geplaatst in Programma 2017-2018 | Een reactie plaatsen

2017-31-vredeswandeling

image_pdfimage_print

Vredeswandeling 2017 Naarden, Bussum Hilversumse Meent

Ken je zelf, ken de ander

Aan het begin van de Vredesweek op zondag 17 september 2017 zal om 12.15 uur de Vredeswandeling 2017 van start gaan. Dit jaar zullen nieuwe medelanders (voormalige vluchtelingen uit Irak, Syrië, Eritrea) een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze vredeswandeling. Doel van de Vredeswandeling is  inwoners vanuit de diverse in Naarden, Bussum en Hilversumse Meent aanwezige levensbeschouwelijke achtergrond en alle overige inwoners met elkaar in contact te brengen, met als thema:

 

“Ken je zelf, ken de ander”.

zondag 17 september 2017

Vestingmuseum, Locatie Lage Flank (bij de ingang).

mocht je een Museumkaart hebben neem deze dan mee

Ontvangst met een Fair Trade kop koffie of thee vanaf 11.45 uur

Aanvang wandeling 12.15 uur

Terugkomst bij het Vestingmuseum rond 13.30 uur napraten met een hapje en een drankje

Geplaatst in Programma 2017-2018 | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief 2017-08 van 13 juli 2017

image_pdfimage_print

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

CCIV Jaarverslag 2015-2016

image_pdfimage_print

Het jaarverslag is beschikbaar gesteld. Klik Hier

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

Geloof en Wetenschap: discussie

image_pdfimage_print

Enkele Stellingen die vooraf werden ingediend (zie onderaan verslag)

 

Wetenschappen en geloof, geloof in de wetenschap

Auteur: H.J. Rebel

Een grote diversiteit aan godsbeelden kenmerkte de discussie over de cursus Geloof en Wetenschap tussen de inleiders en de deelnemers. Sommigen plaatsten geloof lijnrecht tegenover of staand op de wetenschap, zoals de theoloog Karl Barth de openbaring “Wagenrecht” plaatste tegenover het menselijk kennen. Laat wetenschap haar eigen domein houden en accepteer haar resultaten als feiten en beschouw geloven als iets van een andere orde. “Theologen zullen vaak een beroep doen op de (natuur)wetenschap, maar natuurwetenschappers kunnen altijd verder zonder theologie”, zo verwoordde een bioloog zijn visie. Nu is theologie niet hetzelfde als geloof, zo merkten anderen op, dus toonden ze niet veel affiniteit met deze stellingname. Voor de kosmoloog was de godsvraag het sluitstuk van de steeds groter wordende kennis omtrent het heelal, dat meerdere universa lijkt te bevatten. De theoloog, filosoof en wiskundige Leipnitz sprak al in de 17e eeuw over de logisch mogelijke ‘andere werelden’ De abstractie van de redeneringen was voor velen een hindernis in het meevoelen van dat godsbeeld. Voorzichtiger was het persoonlijke standpunt van de biochemicus, toen hij de Hebreeënbrief citeerde: “Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen, die men niet ziet”… (Hebr.11,1). Hij beschouwde het religieuze als inherent aan de (menselijke) materie, met name aan de hersenstructuur en aan de interactie met de cultuur waarin je bent opgevoed. Je leert religieus te zijn en de vorm van religiositeit is geworteld in je sociale omgeving. Voor menige deelnemer was dit een heel herkenbaar uitgangspunt. Maar de theoloog benadrukte dat dit godsbeeld, zoals elk godsbeeld niet uniek is. In de hele bijbel komen diverse godsbeelden voor, die partiële geldigheid hebben voor de tijd en de plaats waarin ze zijn verwoord. Of in de termen van Cornelis van Peursen “Hij is het weer”; dat was het geloof van de oer-(aarts)vaders van Israel, die Abraham afscheid deed nemen van de religieuze omgeving van Ur en naar Hebron te vertrekken en die Mozes ‘ontmoette’ bij de uittocht uit Egypte. En veel later benadrukten de ‘profeten’, dat God niet gebonden is aan tijd, plaats of vaste gewoontes. Zij stelden het volk van Israel onder de sociale kritiek om de naaste (van welke aard en afkomst dan ook) in het oog te blijven houden. Christenen zien in Jezus van Nazareth de verpersoonlijking en radicalisering van al deze godsbeelden, of in de woorden van de theoloog Helmut Golwitzer: “Jezus, daar gaat God”. Maar is God dan ook niet een oordelende en straffende god, zoals in sommige protestantse kringen in de biblebeld wordt geleerd, zo vroeg een niet protestante deelnemer. Vooral het dogmatische godsbeeld gebaseerd op theologie van de juridisch denkende Paulus, ligt hieraan te grondslag. In Nederland is de theologie van Calvijn, die zelf van oorsprong ook een jurist was, van grote invloed geweest op de nationale cultuur. Theologisch gesproken gaat ons huidige godsbeeld enerzijds uit van de onbegrijpelijkheid en het stilzwijgen van God. Of in de termen van de theoloog Gerrit Manenschijn: ‘God is zo groot, dat hij niet hoeft te bestaan’. Dat laatste slaat op het concreet materialistische godsbeeld. De theoloog voelde zich het meest geïnspireerd door het godsbeeld van de filosoof Levinas, die God ontwaardt in de ogenspiegel van de ander. Deze typisch joodse visie werd in de jaren zestig ook verwoord door Max Horkheimer toen hij als ultiem levensmotto sprak over: Het verlangen naar de gans Andere. En daarmee zijn we weer terug bij het eerst behandelde godsbeeld.

Als slotsom kunnen de volgende lering trekken uit deze serie lezingen over Geloof en Wetenschap, waarbij we Idealtypische (dogmatische) wetenschappers schetsen, waartoe de inleiders door hun nuanceringen niet moeten worden gerekend.

 

De dogmatische natuurwetenschapper twijfelt aan alles wat niet tot zijn vakgebied behoort, maar is ervan overtuigd dat hij eens door waarneming en berekening alles zal doorgronden.

De dogmatische bioloog twijfelt aan alles wat niet past in het verhaal van de evolutie, en is er zeker van, dat eens zal blijken dat ‘geloof/ religie’ louter een functie is van de zelfhandhaving van de menselijke soort.

De dogmatische theoloog twijfelt aan alles wat niet is geschreven in wat hij als de ‘Heilige Schrift’ beschouwt. Eens zal blijken dat de kennis der natuur moet worden bekeken in het perspectief van de bijbelse boodschap.

(mijn interpretatie van de resultaten van inzichten uit de lezingen, niet de positie van de inleiders dus)

Twijfel en zekerheid zijn de domeinen van de menselijke kennis en ervaring. Ook geloof kent twijfel en zekerheid, maar van een andere orde: twijfel over ons inzicht en onze kennis, maar zekerheid over de hoop, die in ons is.

Alles is fictie, droom en chaos bedekt door een heel dun laagje schijnwerkelijkheid van toevallige causale ketens, zo verwoordde Rob Schouten in Trouw het moderne levensgevoel.

En Cornelis van Peursen omspande in dezelfde geest drie decennia filosofisch denken met de aanwijzende ontologie: de werkelijkheid wordt benaderd in feiten, waarden en gebeurtenissen, vervat in verhalen van vertellers. God ervaren we in de gebeurtenissen en gebeurtenissen worden vertaald in ‘feiten-voor-ons’ en in verhalen.

Arnold Brecht – voor de oorlog hoge ambtenaar op het Duitse ministerie van buitenlandse zaken, gevlucht voor Hitler, in de oorlog adviseur van de Amerkaanse president en na de oorlog medevormgever van de Duitse grondwet en hoogleraar politicologie op de universiteit van Princeton – verwoordde zijn ‘geloof’ als wetenschapper in zijn studie ‘Political Theory’ met het volgende gedicht (enigszins vrij uit de Duitse poëzie en de Engelse proza-toelichting vertaald. hjcr ) over de wetenschappelijke twijfel en geloofszekerheid (lett. vertrouwen):

De Twijfel denkt: eens komt de grote dag,

dat ik de strijd met Zekerheid beslissen mag.

Dan zal ík winnen, daar vertrouw ik op,

maar als ik win, ach, welk een strop,

dan weet ik niet dât ik zal winnen;

ik twijfel aan de twijfel zelf van den beginne.

Maar Zekerheid, die zal ’t niet voelen als ze zal verliezen;

oneindig geluk verwacht ze wie haar kiezen.

{Ik würd ‘s nicht fühlen, müsst ich unterliegen, unendlich Glück erwartet mich im Siegen}

 

STELLINGEN en Vragen voorafgaand aan discussie

  1. Theologen zullen vaak een beroep doen op de (natuur)wetenschap, maar natuurwetenschappers kunnen altijd verder zonder theologie. (Jan-Willem Henfling)
  2. Stel dat de wetenschap "straks" nog overtuigender dan nu reeds het geval is, kan postuleren dat het heelal en al dat we de schepping noemen kon ontstaan en blijven bestaan zonder ooit enige inbreng door een Schepper.  Zelfs dan zullen de meeste mensen religieus (willen) blijven, zullen ze elkaar en hun kinderen opvoeden met verhalen die generaties met elkaar verbinden en zal het aantal mensen dat in een god gelooft gestaag blijven afnemen. (Jan Willem Henfling)

En vragen / opmerkingen

  1. Wat is geloof? Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. (Hebr. 11:1) In die zin is de moderne natuurwetenschap onder te brengen onder het begrip geloof… Of heeft iemand een beter werkende definitie? (Karel van Dam)
  2. Gaat het in religie alleen om geloof in  god? Dan is bijvoorbeeld het boeddhisme geen geloof, want dat kent geen god. (Karel van Dam)
  3. Als god buiten de mens bestaat (transcendent is), is het dan mogelijk te bewijzen dat hij bestaat (of niet)? Kan een computer daar uiteindelijk eventueel bij helpen? (Karel van Dam)
  4. Vraag aan Henk van Dijk: De filosoof John Searle ziet de omgang van mens met de wereld als een gericht (intentioneel) proces. Bij wetenschap gaat het vooral om gerichtheid van de waarneming; bij geloof om de ‘herinnering dat’; bij de wil om het denken voorafgaand aan de handeling en bij ethiek om het denken tijdens de handeling. Deze intenties zijn niet tot elkaar ter herleiden. In sommige opzichten zie ik een verwantschap met Augustinus, met Polkinghorn en met Torrance. Wat nu is in dit perspectief jouw visie op theologie en geloof en hoe zijn die op elkaar betrokken? (Henk-Jan Rebel)
  5. Vraag aan Karel van Dam: De filosoof Hume stelde dat menswetenschap de basis is van alle wetenschap. In jouw presentatie lijkt het erop alsof je de menswetenschap als ‘kroon’ op de ontwikkeling van het denken voorstelt. Omdat de mens niet in staat is, volgens Hume, om het zijn van de werkelijkheid te verbinden met het ideale zijn (er is een kloof tussen zijn en moeten) kan hij God niet bewijzen als het hoogste goed. Anderzijds stelt Dostoyevski: “Als God niet zou bestaan is alles geoorloofd”. Hoe functioneert geloof in jouw wetenschaps – en mensvisie; is ethiek een begaanbare weg (Henk-Jan Rebel)
  6. Vraag aan Reinoud Slagter: Jouw analyse en beschrijving van het (mogelijk) bestaan van andere universa doet sterk denken aan de ‘other world’ opvattingen van de filosoof Leibnitz. God heeft uit alle denkbare universa de beste gekozen en tot wasdom laten komen. Ons universum is, volgens Leibnitz, het beste, omdat het de meest simpele wetmatige structuur paart aan de grootste rijkdom van verschijnselen. Dat gaat dus over de wetenschappelijke beschrijving van onze wereld. Kun je volgens jou op deze manier zoals Leibnitz tot een Godsvermoeden komen en hoe moeten we dat voorstellen? (Henk-Jan Rebel)

 

mening

Klik op het tekstballonnetje en poneer je stelling, lever je input voor de discussie!

 

 

 

 

TERUG NAAR GELOOF EN WETENSCHAP

Geplaatst in Nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Geloof en Wetenschap: discussie

Nietsche en Lou Salomé komen op 1 en 8 maart

image_pdfimage_print

Let op: cursus 6: over de relatie tussen Nietsche en Lou Salomé die eerder werd afgelast, zal toch worden gegeven en wel op 1 en 8 maart. Inschrijven en informatie: HIER

Geplaatst in Nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nietsche en Lou Salomé komen op 1 en 8 maart

Cursus 11: Eep Talstra over profeten en computers in de Wilhelminakerk

image_pdfimage_print

Let op: de cursus door Eep Talstra op 2 februari over zijn werk aan een internationale database voor Bijbelwetenschap en vertalers is verplaatst van de Koepelkerk naar de Wilhelminakerk.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Cursus 11: Eep Talstra over profeten en computers in de Wilhelminakerk

CCIV jaarverslag 2014-2015

image_pdfimage_print

Hieronder het jaarverslag als webpagina. U kunt het ook downloaden als pdf (print makkelijker) als u HIER klikt.

Inleiding.

                   Het programma 2014 – 2015 had een bijzondere titel “Onderstroom”. In zijn inleiding bij het programma wees de voorzitter op het kenmerk van de CCIV activiteiten waarbij geen sprake is van “massaliteit” maar van het bedienen van een “onderstroom” in de samenleving. Lees verder

Geplaatst in Nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor CCIV jaarverslag 2014-2015