De Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) is opgericht in 1974 door de samenwerkende Bussumse en Naardense Kerken, die nog altijd de kern van CCIV vormen. CCIV organiseert lezingen en cursussen op gebied van theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken, filosofie etc. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie. Jaarlijks worden zo’n 18 tot 20 cursussen / lezingen georganiseerd.

De in de commissie deelnemende kerkgenootschappen waren tot 2014:

Apostolisch Genootschap Doopsgezinde Gemeente
Evangelisch-Lutherse Gemeente Protestantse Gemeenten Bussum en Naarden
Remonstrantse Gemeente Rooms-Katholieke Maria-parochie
Rooms-Katholieke St. Jozef-parochie Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

De leden van de commissie worden na overleg met het bestuur voorgedragen door de deelnemende kerken.
De leden nemen actief deel aan de opzet en organisatie van de cursussen.
De onderwerpen worden aangedragen door de leden van de commissie en de predikanten/pastores van de deelnemende kerken. Deze worden daarna door de commissie getoetst op essentiële zaken als relevantie en beschikbaarheid van gekwalificeerde sprekers. Dit proces van toetsing leidt door overtuiging en acceptatie van wijzigingen, veelal tot breed gedragen ideeën voor cursussen.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de openingsavond van het nieuwe cursusseizoen in september. Zo gauw het thema van de serie zich aftekent, wordt gezocht naar een algemeen bekende autoriteit op dat gebied, die, na instemming van de commissie, wordt aangezocht als spreker op die avond.

Sedert 2014-2015 is de positie van de drie RK Parochies t.a.v. CCIV onduidelijk geworden. De Naardense Vitus-parochie heeft nooit deelgenomen aan CCIV. De twee Bussumse parochies fuseerden begin 2015 met die van Naarden tot de nieuwe Parochie van de Heilige Drie Eenheid, welke geen afvaardiging in CCIV heeft benoemd, noch zittende leden heeft herbevestigd. Onafhankelijk heeft de Bussumse Josef-kerk besloten de afgevaardigde te benoemen en het werk van CCIV te blijven steunen.

 

 

 

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe of gewijzigde programmaonderdelen?
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.

Reacties zijn gesloten.