Zorgverzekeraars leven met dilemma’s

Frank Elion

27 september 2017 om 20:00 uur; Witte Kerk; Koningin

De maatschappelijke rol van zorgverzekeraars is de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Met betaalbaar houden bedoelen we het laag houden van de zorgpremies. Alom wordt het Nederlandse stelsel geprezen vanwege de hoge kwaliteit van zorg en de relatief lage premies.

Er is ook kritiek. Als zorgverzekeraars hun maatschappelijke rol proberen uit te voeren en initiatieven worden ontplooid om ergens zorgkosten te besparen, dan is er altijd wel een partij die het daarmee niet eens is. Via de media wordt vervolgens geprobeerd gelijk te krijgen en wordt de zorgverzekeraar als ‘zakkenvuller en onbetrouwbaar’ gekwalificeerd.

Permanent moet de zorgverzekeraar schipperen tussen het belang van een ziekenhuis of een huisartsengroep aan de ene kant, en het belang van een lage premie (stijging) voor al haar verzekerden.  Dit dilemma wordt nog groter als het gaat om een individueel belang van een patiënt. Moeten we een experimentele, niet verzekerde, behandeling vergoeden die € 5 miljoen kost, wetende dat de patiënt sowieso zal overlijden?

Over dit soort lastige dilemma’s, vaak met ethische dimensies, gingen we met elkaar in gesprek. Het verslag volgt

Elion gaat voor zinnige zorg

Slechts acht deelnemers bij zo’n interessante en leerzame avond over de dilemma’s waarmee een zorgverzekeraar te maken heeft lijkt wat weinig.  Dit neemt niet weg dat deze acht , onder leiding van Frank Elion (directie VGZ),  veel  persoonlijke aandacht konden krijgen en daardoor veel te weten kwamen over de werkwijze van de zorgverzekeraars, de taakopvatting van de medewerkers en  de dilemma’s die de verzekeraar tegenkomt vooral in het “grijze gebied” tussen wettelijke plicht en moreel of maatschappelijk plichtsgevoel. De belofte in de aankondiging werd meer dan waar gemaakt! Lees hier verder

Frank Elion (1959); Lid Management Committee van Coöperatie VGZ (2013-heden), 26 jaar Delta Lloyd Groep wo Directievoorzitter OHRA en Directievoorzitter Marketing en Verkoop. Elion studeerde HTS Bouwkunde en Economische Bedrijfstechniek.

 

 

 

 

 

 

Coördinatie deze avond: Dirk Siersma