Nederland staat bekend als een tolerant land. Gastvrij en open voor andere culturen. Vreemdelingen hebben ons land, in de loop van eeuwen,  mede vorm gegeven. Maar hoe gaat het nu met de verdraagzaamheid en gastvrijheid? Zijn we trots op onze multiculturele samenleving of ervaren we die als mislukt? Is het de schuld van de media, van politici of zit het ook in ons, als een zorg over ’ons land’?

‘Onbekend maakt onbemind’ is een bekend gezegde. Maar ook: ‘wat je van ver haalt is lekker’. Wat doen we, allochtoon en autochtoon,  om mensen met een andere cultuur te leren kennen? Komen we bij elkaar over de vloer?  Zijn we benieuwd of beducht?

Midden in de Vredesweek 2017 organiseert het CCIV een dialoog in onze gemeente tussen burgers met verschillende culturele achtergronden. We bevragen elkaar, delen ervaringen. Komen we samen  verder?

Burgemeester Han ter Heegde heet ons welkom, Véronique Lindenburg en Fouad El Bouch verzorgen een korte inleiding. Aan de hand van een tiental stellingen gaan we in kleine gemengde groepjes in gesprek met elkaar.

 

Verslag van deze avond

click hier voor alle foto’s die we hebben

Nog steeds Benieuwd en/of Beducht in de Gooise Meren?

CCIV organiseerde samen met de moskeeverenigingen van Naarden en Bussum op 21 september een dialoog tussen ….  Ja hier loop ik al vast.  Tussen allochtonen en autochtonen? Maar is een in Nederland geboren persoon, nakomeling van Duitse of Belgische grootouders die hier immigreerden om in de Limburgse mijnen te werken, autochtoner dan iemand met een Marokkaanse of Turkse of Surinaamse grootvader, die door Hoogovens werd aangetrokken?  Of was het een dialoog tussen de vooral Christelijke achterban van CCIV en de overwegend  Islamitische achterban van de moskeeverenigingen? Of tussen …..?  In ieder geval ontstond in de loop van de avond een geanimeerde dialoog tussen de bijna  60 aanwezigen, gegroepeerd rond 6 tafels.

 

Lees hier verder

 

 

 

Fouad El Bouch (1983), ook bekend als Abou Hafs, is Islamoloog (Theologie en Religiewetenschappen UvA) en Arabist (Cairo) en studeerde daarvoor Europese Politiek aan de UvA. Hij is o.a. directeur van Lisan el Arab, een Arabisch Taalinstituut te Hilversum.

 

 

 

Véronique Lindenburg is theoloog (Rijks Universiteit Leiden) en nu ruim een jaar predikant van de Protestantse Gemeente Naarden (Grote Kerk en Witte Kerk). Zij heeft interesse in kerk, kunst, culturen en interreligieuze dialoog. Zij werkte eerder als studentenpredikant in Tilburg en streekpredikant in Lith&Oijen en als gemeentepredikant in Amsterdam. Zij initieerde en organiseerde gedurende 6 jaar de moskee&kerkloop in Amsterdam-Noord en is betrokken bij Amsterdam Eén.  

Coördinatie van deze avond: Jan-Willem Henfling (CCIV), Youssef Azarfane (Moskee Bussum) en Ayad Mejaiti (Moskee Naarden)