Hoe we aan het credo komen

August Habets

Woensdag 25 april 2018 om 14:00 uur in de Sloep, Brinklaan 42 te Bussum (naast de Koepelkerk); Toegang € 6

Tijdens kerkdiensten wordt  vaak een geloofsbelijdenis of een ‘credo’ uitgesproken. In de Rooms Katholieke kerk is dit gestandaardiseerd. Het Credo lijkt zo vanzelfsprekend, dat wij ons meestal niet realiseren dat  ook zo een tekst met vallen en opstaan, wellicht zelfs na pittige conflicten,  ontstaan moet zijn. Twee versies voor het uitspreken van de geloofsbelijdenis worden nu nog vaak gebruikt, maar  dit zijn bepaald niet de enige geweest. In deze lezing zal gesproken worden over het ontstaan van verschillende soorten geloofsbelijdenissen in de eerste eeuwen van de kerk. We kijken ook  naar het gebruik daarvan in de vroege Roomse en  oosters-orthodoxe kerken en bespreken  enkele opvallende verschillen  tussen de overgeleverde geloofsbelijdenissen.

Inschrijven

Dr. A. Habets studeerde klassieke talen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waar hij ook promoveerde in de Centrale Interfaculteit voor de wijsbegeerte, en theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is werkzaam geweest als docent klassieke talen op een aantal scholen. Later heeft hij bij het Aartsbisdom Utrecht verschillende functies vervuld, zoals die van opbouwwerker, coördinator van de diocesane kadervorming en gedelegeerde voor het onderwijs.

 

 

Coördinatie: Wim Dooge