Commissie2018-09-21T15:45:21+00:00

Commissie CCIV

kerkgenootschap naam functie contact
Apostolisch

Genootschap

Dirk

Siersma

Penningmeester

Vice-voorzitter

siersmamail[at]telfort.nl
Doopsgezinde Gemeente Bin B.R.

Kroon

lid bbrkroon[at]gmail.com
PKN (Naarden) Gerard Pals lid G.Pals[at]vumc.nl
PKN (Spiegelkerk) vacature
PKN

(Verlosserkerk)

vacature
Remonstrantse

Gemeente

Wim Dooge voorzitter wdooge[at]planet.nl
RK Parochie Heilige

Drieëenheid

vacature lid
Vrijzinnigen in

Nederland afd.

Naarden/Bussum

Hans

Roelofsen

lid roelofsen.hans[at]gmail.com
Persoonlijke titel Jan G.

Langendorff

lid janlangendorff[at]xs4all.nl

CCIVintern