Naam

Lennart Heuvelman

Hans Roelofsen

Dirk Siersma

Wabe Heeringa

Jan G. Langendorff

Claudia de Raadt

vacature

Functie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester Vice-voorzitter

lid

lid

lid

 

Contact

l.j.t.heuvelman[at]gmail.com

roelofsen.hans[at]gmail.com

siersmamail[at]telfort.nl

heeringaw  <at> gmail.com

janlangendorff[at]xs4all.nl

claudiaderaadt   <at>  gmail.com

 

Kerkgenootschap

PKN Naarden

Vrijzinnigen  Nederland

Apostolisch Genootschap

Persoonlijke titel

Persoonlijke titel

Wilhelminakerk  PKN Bussum

Hiernaast ziet U een foto van de commissie tijdens een vergadering in de Tindalvila op 17 januari 2024.

Van links naar rechts: Lennart Heuvelmans, Hans Roelofsen, Dirk Siersma, Jan Langendorf, Wabe Heeringa