Commissie

Commissie2018-10-23T11:19:46+00:00

Kerkgenootschap

Apostolisch Genootschap

Doopsgezinde Gemeente

PKN (Naarden)

PKN (Spiegelkerk)

PKN (Verlosserkerk)

Remonstrantse Gemeente

RK Parochie Heilige Drieëenheid

Vrijzinnigen in Nederland afd. Naarden/Bussum

Persoonlijke titel

CCIVintern

Naam

Dirk Siersma

Bin B.R. Kroon

Gerard Pals

Vacature

Vacature

Wim Dooge

Vacature

Hans Roelofsen

 

Jan G. Langendorff

Functie

Penningmeester Vice-voorzitter

lid

lid

 

 

Voorzitter

 

lid

 

lid

Contact

siersmamail[at]telfort.nl

bbrkroon[at]gmail.com

g.pals[at]vumc.nl

 

 

wdooge[at]planet.nl

 

roelofsen.hans[at]gmail.com

 

janlangendorff[at]xs4all.nl