Algemene informatie over het Zinspiratieprogramma  en de CCIV:
Email: secretaris@cciv.nl

Aanvullende inlichtingen/vragen over de lezingen en cursussen:
Email: adm.cciv@gmail.com

Betalen cursusgelden en donaties:
NL57INGB0003416207 t.n.v. CCIV (voluit: Centrale Comissie Interkerkelijke Vormingswerk) o.v.v. resp. cursusnaam, donatie.
E: adm.cciv@gmail.com

Ondervindt u problemen bij het aanmelden via deze website?

Indien u problemen ondervindt bij het aanmelden van een lezing via deze website, kunt u het verschuldigde bedrag
overmaken op NL57INGB0003416207 t.n.v. CCIV (voluit: Centrale Commissie Interkerkelijke Vormingswerk) o.v.v. de naam van de spreker en het aantal personen.
Vervolgens stuurt ter bevestiging een email naar adm.cciv@gmail.com waarin u aangeeft voor welke avond(en) en voor hoeveel personen u gereserveerd heeft.

Commentaar op en adviezen betreffende website:
webmaster@cciv.nl