Organisatie2013-05-16T20:12:27+00:00

De Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) is opgericht in 1971 als een zelfstandige commissie naast de Raad van Kerken van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent.  CCIV organiseert lezingen en cursussen op gebied van theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken, filosofie etc. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie. Jaarlijks worden zo’n 18 tot 20 cursussen / lezingen georganiseerd.

De in de commissie deelnemende kerkgenootschappen zijn in 2017 formeel:

Apostolisch Genootschap Doopsgezinde Gemeente
Evangelisch-Lutherse Gemeente Protestantse Gemeenten Bussum
Remonstrantse Gemeente Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Drieënheid
Protestantse Gemeente Naarden Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

De leden van de commissie worden formeel na overleg met het bestuur van hun kerk voorgedragen door de deelnemende kerken, maar in feite worden posities ingenomen via coöptatie.
De leden nemen actief deel aan de opzet en organisatie van de cursussen en onderwerpen en sprekers worden aangedragen door de leden van de commissie.

Sedert 2014-2015 is de positie van de  RK Parochie t.a.v. CCIV onduidelijk. De Parochie meent zelf deel te nemen aan CCIV, maar commissieleden van de parochie hebben zich niet meer als zodanig aangemeld. De parochie draagt, als enige kerkgenootschap, niet bij in de kosten van CCIV.