Het Zinspiratie-programma wordt georganiseerd door de CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk . De CCIV is opgericht in 1971 als een zelfstandige commissie naast de Raad van Kerken van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent.  CCIV organiseert lezingen en cursussen op gebied van theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken, filosofie etc. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De in de commissie deelnemende kerkgenootschappen zijn:

De leden van de commissie worden  voorgedragen door de deelnemende kerken, maar in praktijk worden posities ingenomen via coöptatie.
De leden nemen actief deel aan de opzet en organisatie van de cursussen en onderwerpen en sprekers worden aangedragen door de leden van de commissie.

De genoemde kerkgenootschappen (met uitzondering van de parochie) dragen bij in de kosten van CCIV.

Alle activiteiten zijn openbaar toegankelijk en vinden iha plaats in de lokalen van de deelnemende kerkgenootschappen.

De huidige samenstelling van de commissie vindt U HIER.