Laden Evenementen

Reserveren

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Reservering: De Robot is in aantocht! | 19 maart 2020, 20.00 - 22.00 uur
7.00
-1 available

Robots spreken al vele jaren tot de verbeelding; zij spelen al een belangrijke rol in veel industriële productieprocessen. Auto’s bijvoorbeeld worden voor een belangrijk deel door robots in elkaar gezet. De meeste mensen worden nog niet met dat soort robots in het dagelijks leven geconfronteerd. Dat zal In de toekomst veranderen, wanneer robots ook ingezet gaan worden in een meer
sociale setting, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dan praten we over humanoïde of androïde robots, die in veel opzichten op mensen lijken en zich als mensen gedragen. De ontwikkeling van
dergelijke ‘sociale’ robots blijkt nog niet eenvoudig. Misschien wel de grootste uitdaging ligt op het gebied van de ethiek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat robots zich altijd op een ethisch verantwoorde wijze gedragen? Isaac Asimov, de science fiction auteur, hield zich al in 1950 serieus bezig met deze vraag. Hij introduceerde in zijn science fiction roman ‘I, robot’ drie wetten
waar de robots zich ten allen tijde aan moeten houden. Maar hebben we voor ons zelf wel duidelijk wat onze eigen waarden en ethische normen zijn? Moeten we niet eerst duidelijkheid hebben
voordat we die programmeren in een robot?

Gerard van Oortmerssen (1945) is emeritius hoogleraar “evolutie van het internet” aan Tilburg University. Hij heeft diverse management functies vervuld in researchinstellingen op het gebied van wiskunde, computertechnologie en informatie- en communicatie technologie. Momenteel is hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Leiden en voorzitter van het bestuur van het Patiëntenplatform Sarcomen.