Laden Evenementen
Deze Zinspiratie lezing heeft al plaatsgevonden.

Reserveringen

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelmand. Klik op "Koop Tickets" om bestaande bezoekersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Reserveringen are no longer available

Op 13 november 1618, 400 jaar geleden, ving de Synode van Dordrecht aan.
Deze synode gaf opdracht tot een vertaling van de gehele bijbel, Oude en
Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen waarin deze geschreven was.
De Staten Generaal van de Zeven Provinciën namen de financiering van dit
project op zich. CCIV opent het seizoen 2018-2019 door, in samenwerking met
de Vrije Universiteit, aandacht te geven aan deze historisch en theologisch
belangrijke gebeurtenis.
Volgens een welbekende uitspraak zouden zeventiende-eeuwse lezers slechts
twee boeken in hun bezit hebben: De Statenbijbel en een werk van Jacob Cats.
Op basis daarvan zouden we verwachten dat precies die boeken onze taal
diepgaand beïnvloed hebben. Veel gelezen boeken zijn immers vormend. De
geschiedenis van de Statenvertaling leert echter een ander verhaal. Deze Bijbel
heeft een heel beperkte invloed op het huidige Nederlands gehad. Desondanks
is dit werk wel degelijk het meest gelezen boek in de Nederlanden. Hoe dat
mogelijk is, valt te begrijpen vanuit de wording van diezelfde Statenvertaling.

Dr. D.J. de Kooter is een historicus die bij de Vrije
Universiteit in Amsterdam gepromoveerd is op de
totstandkoming van het Nieuwe Testament van de
Statenvertaling. Momenteel houdt hij zich als postdoc bij
het Meertens Instituut bezig met het inventariseren van
Bijbelvertalingen om zo taalvariatie in kaart te kunnen
brengen. Daarnaast bereidt hij een publicatie voor over
alle vertaalkundige afwegingen van de Statenvertalers bij
het opstellen van het Nieuwe Testament.

Gegevens

Datum:
4 oktober 2018
Tijd:
20:00 - 22:00
Kosten:
Gratis

Spreker

Dr. Dirk- Jan de Kooter

Locatie

Wilhelminakerk
Wilhelminaplantsoen 14
Bussum,
Google Maps