Laden Evenementen

Tickets

150 beschikbaar
Reservering: God in de Koran7.00

De Islam staat al twee decennia hoog op de agenda in het Westen, maar vanuit een aanleiding die een inlevende, onbevooroordeelde kennismaking moeilijk maakt: als werkelijke of vermeende bron voor terrorisme. Bij de wijd verbreid geraakte gedachte dat religie en geweld nauw samenhangen, kijken we niet langer allereerst naar onze eigen christelijke traditie, maar naar onze zustergodsdienst.
Het geloof in één God wiens wil absoluut soeverein is, lijkt bijna per definitie tot gewelddadigheid te leiden. In deze lezing over het Islamitisch godsbeeld wordt de literaire insteek gevolgd van Jack Miles (1942) em. professor California University. Miles kreeg voor zijn boek ‘God: a Biography’ in 1996 de Pulitzer Prize, waarna het boek in 16 verschillende talen de schrijver wereldwijd bekend maakte. Na dit boek over de god van de Tenach van het jodendom en de christelijke versie in het Oude Testament, verscheen in 2002 zijn tweede boek ‘Christ: A Crisis in the Life of God. In 2014 verscheen zijn ‘Norton Anthology of World Religion’, over Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Judaïsme, Christendom en Islam dat zich nadrukkelijk tot lezers van alle godsdienstige en niet-godsdienstige stromingen richt. In 2018 verscheen zijn boek ‘God in the Quran’, een inlevend portret, dat de nodige discussie oproept, maar de schrijver de intentie heeft door een beter begrip het samenleven in vrede mogelijk te maken. In de lezing over dit laatste boek wordt een vergelijking gemaakt van het godsbeeld in de koran met het christelijke godsbeeld. Het dogma de Vader, Zoon en Heilige Geest staat op gespannen voet met het godsbeeld van de Islam. Is het godsbeeld van de Triniteit hét tegenwicht tegen machtsmonopolie, autoriteit en geweld? Of staat het geloof in de drie-eenheid, welbeschouwd, toch dicht bij het geloof van Moslims en Joden?

Prof. Dr. Nico den Bok studeerde theologie in Utrecht. Hij was hoogleraar systematische theologie aan de PThU (Kampen) en sinds 2013 aan de ETF (Leuven). Hij was predikant in verschillende plaatsen, op dit moment in Bussum in de Verlosserkerk.