Laden Evenementen

Tickets

150 beschikbaar
Reservering:7.00

In 2015 won Wil van den Bercken de Theologie Publicatieprijs met “Geloven tegen beter weten in’, een boek over geloof en wetenschap. Inmiddels is zijn nieuwe boek over kosmologie en religie bijna gereed voor publicatie. Van den Bercken heeft een diepe fascinatie voor de wetenschap van het heelal en aanvaardt alle resultaten van de natuurwetenschap. “Geloven speelt zich echter af in een andere dimensie maar veel natuurwetenschappers lijken zich daarvan niet of nauwelijks bewust. Mijn geloof komt voort uit ongeloof in de zinloosheid: ik weiger me neer te leggen bij het idee dat de wereld en de mensheid een volstrekt doelloos bestaan leiden. Alles zou zinloos zijn, zeggen nogal wat natuurwetenschappers. Fundamentele ervaringen wijzen er juist op dat de mens meer is dan een brok doelloze materie.” Wij zijn niet het product van onszelf, maar hebben ons bestaan ontvangen. De wereld, de natuur, je ouders – die zijn ook niet uit zichzelf ontstaan. Vervolgens is er het besef van ethische onvolmaaktheid: we beseffen allemaal dat het beter zou moeten, dat de mensheid grote fouten maakt, dat wijzelf betere mensen behoren te zijn. We ervaren de realiteit van het kwaad in onszelf, en daar zijn we niet tevreden over. En ten derde, wij hopen op iets als ultieme gerechtigheid. Als wetenschappers beweren dat zij de ultieme waarheid over de mens ontdekt
hebben, bevinden ze zich niet meer op het terrein van de fysica, maar de metafysica: het terrein dat níét zintuiglijk waarneembaar is.