Laden Evenementen

Tickets

149 beschikbaar
Reservering: Zonder dialoog geen toekomst voor het religieus erfgoed7.00

Ondanks de centrale plaats in het landschap, worden kerkgebouwen sinds de tweede helft van de twintigste eeuw steeds minder voor hun oorspronkelijke doel gebruikt. Mensen houden zich tegenwoordig op allerlei manieren met zingeving bezig en tegelijkertijd neemt de institutionele verbondenheid af. Met de doorgaande leegloop van kerken is er een grote noodzaak om actie te ondernemen. Door de overheid is onlangs het beleidsprogramma Kerkenvisie gelanceerd, vooral bedoeld voor gemeenten die met herbestemming van religieuze gebouwen tobben. Er leven daarbij veel praktische vragen: hoe kunnen kerkgebouwen opnieuw worden bestemd of op andere manieren gebruikt? Hoe kan dit nieuwe gebruik worden gecombineerd met de behoeften van de religieuze gemeenschappen? En hoe kan het kerkgebouw worden onderhouden en gefinancierd? Naast deze praktische kwesties, zijn er ook veel culturele vragen die door het religieuze erfgoed worden opgeworpen. We zitten niet alleen midden in de meest dramatische verandering in kerkgang sinds de Reformatie, maar ook in een transformatie van het bewustzijn over onze verhouding tot de materiële en culturele erfenis van het christendom – zoals belichaamd door kerken. Kerkgebouwen worden niet alleen op andere manieren gebruikt, maar krijgen ook voor buitenkerkelijken nieuwe betekenis.

Dr. Herman Wesselink (1978) behaalde een master erfgoedstudies in 2008 aan de VU en was sindsdien verbonden als archief medewerker aan het historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800 tot heden. Hij promoveerde in 2018 aan de VU met het proefschrift: Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. In webversie hyperlink naar zijn publicatie(s).