Laden Evenementen
Deze Zinspiratie lezing heeft al plaatsgevonden.

Reserveringen

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are not yet available

De aankondiging

Dit jaar gedenken we de Synode van Dordrecht die 400 jaar geleden plaatsvond en een document heeft opgeleverd, dat tot op de dag van vandaag een belijdenisgeschrift is van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze Dordtse Leerregels gaan vooral over (uit)verkiezing.

Volgens Gereformeerden toen en nu is dit de rotsbodem van ons geloof. Voor Remonstranten en andere vrijzinnigen echter maakte dit idee van verkiezing mensen tot marionetten. In 1619 werden alle remonstrantse predikanten door de Synode van het predikanten ambt uitgesloten. Als God Jacob verkiest en Ezau niet, zoals de bijbel zegt, ligt daarmee het lot van beide broers niet vast?

Ligt hun lot dan niet voor eeuwig vast en is daar mee niet hun eindbestemming in hemel of hel gegeven? Of gaat het hierbij om twee verschillende dingen: de verkiezing van mensen in de tijd en de verkiezing van mensen tot eeuwig leven?

Toch is er een verband: als je behoort tot de verkorenen, tot het volk van God, dan behoor je tot ‘de gemeenschap van geredden’. Niet verkoren is verloren, zo lijkt het. Bij de kerk horen is misschien ernstiger dan we dachten. Deze lezing behandelt éen van de meest gevoelige thema’s uit de protestantse traditie, die raakt aan de zenuw van ons Westerse ideaal: de vrijheid, de zelfbepaling van mensen.

Prof. Dr. Nico den Bok studeerde theologie in Utrecht. Hij was hoogleraar systematische theologie aan de PThU (Kampen) en sinds 2013 aan de ETF (Leuven). Hij was predikant in verschillende plaatsen, op dit moment in Bussum in de Verlosserkerk.

De  avond

Voorzitter Wim Dooge gaf in zijn openingswoord nogmaals uitleg over de naamsverandering ‘Zinspiratie’ na bijna 40 jaar CCIV lezingen.

Nico de Bok, professor theologie en dominee van de Verlosserkerk in Bussum kreeg daarna het woord. Zijn uitgebreide samenvatting van de lezing vindt U hieronder.