Laden Evenementen

Aantal reserveringen

Unlimited beschikbaar
Reservering 10/1 Volk van God en een Beloofd Land? +17/1 Israeël: 70 jaar een oplosbaar conflict12.00

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Thema: Israël en Palestina in 2 avonden


Volk van God en een Beloofd Land? do 10 januari 2019

Op 19 april 2018 vierde Israel haar 70 jarig bestaan als staat, nadat de VN eind 1947 instemde met een plan voor de opdeling van het (Britse) mandaatgebied Palestina in een Joods, een Arabisch en een internationaal bestuurd deel (Jeruzalem en Bethlehem). Nederland behoorde tot een van de voorstemmers. Het ontstaan van Israel ging gepaard met een guerrilla door de Palestijnen, gesteund door Arabische legers. Gewelddadigheden over en weer leidden tot de uittocht van veel Palestijnen uit aan Joden toegewezen gebiededen en Joden vluchtten weg uit Palestijnse streken.  De geschiedenis van het moderne Israel begint echter al in de 19de eeuw met het Zionisme, een beweging die het volk van Israel uit de Joodse diaspora wilde terugbrengen naar het Heilige Land.  Het was, met vallen en opstaan, uiteindelijk een succesvolle beweging die in 2000 40% van de Joden bleek te hebben terugbracht in Israel. Maar het is ook een beweging die resulteerde in een regionaal conflict. Dat conflict gaan wij in Bussum niet oplossen, maar weten staat aan het begin van begrijpen hoe dit conflict zou kunnen worden opgelost. De eerste avond introduceert Nico den Bok het thema vanuit historisch en theologisch perspectief. De tweede avond zullen Hanna Luden (directeur CIDI) en Nabil Sahhar (Stichting Vrede voor Palestina) het thema vanuit hun persoonlijke visie en als “ervaringsdeskundige” toelichten.

Volk van God …

Nico den Bok introduceert het thema vanuit bijbels en historisch perspectief.  Over Israël als uitverkoren volk schreef de Amerikaanse Oudtestamenticus Walter Bruegemann een brochure bedoeld voor gesprek in de kerken. Bruegemann is overgegaan van een evangelische visie op Israëli’s en Palestijnen naar een mensenrechtenbenadering. In zijn lezing vraagt Nico den Bok, of hij hiermee niet van de regen in de drup gekomen is, iets wat in het gepolariseerde Westerse debat over Israël helaas bijna onvermijdelijk is. Het is opvallend dat in dit debat beide partijen het er meestal over eens zijn, dat de zgn. ‘vervangingstheologie’ (de visie dat de kerk het joodse volk als het ware Israel heeft vervangen) moet worden verworpen. Maar wat als een vooronderstelling van deze theologie ook door de verwerpende partijen wordt vastgehouden en deze vooronderstelling onjuist blijkt?

Nico den Bok (Uitwijk, 1959) studeerde theologie in Utrecht en promoveerde op een proefschrift over het begrip ‘persoon’ in het nadenken over God. Daarna was hij predikant in verschillende plaatsen, op dit moment in Bussum (Verlosserkerk). Van 2010-2012 was hij hoogleraar systematische theologie aan de PThU (Kampen) en sinds 2013 aan de ETF (Leuven).

Vervolg van deze avond >> Israël: 70 jaar een oplosbaar conflict do 17 januari 2019

Dit boekje is natuurlijk ook via boekhandel Los te verkrijgen