Laden Evenementen

Deze avond is een vervolg op
10/1 / 2019 Volk van God en een Beloofd Land? door Prof.Dr.Nico den Bok
Reserveer hier voor beide avonden >>>


Hanna Luden (Tel Aviv, 1958) studeerde computertechnologie in Haifa. Ze kwam in 1985 naar Nederland. Zij werkte als consultant op het gebied van ICT en organisatieverandering. Sedert 2015 Is zij directeur van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie over Israel).

“In het heilige land (ERETZ ISRAEL) wonen ongeveer 7 miljoen Joden en ongeveer evenveel Palestijnen. Beide partijen worstelen met hun ‘identiteit’, waardoor velen weinig ruimte en begrip hebben voor ‘de ander’.

Het land is kleiner dan Nederland en twee bevolkingsgroepen claimen er recht op te hebben, zowel voor zichzelf als voor hun ‘diaspora’s’.

Alle onderhandelingen tot nu toe zijn mislukt. Omdat verschillende groepen niet bereid zijn het recht van ‘de ander’ te erkennen is de enige oplossing voor de impasse het land delen. Dit vereist pijnlijke concessies van beide partijen; zonder leiders die zo’n compromis aankunnen en -durven zal het conflict voortduren.

Beide partijen moeten dan wel accepteren dat er geen “recht van terugkeer” is naar het land van ‘de ander’. Sabotage van extremisten maakt het geheel breekbaar, en dreigt elke toenadering in de kiem smoren.”

Nabil Sahhar (Jeruzalem, 1956) studeerde architectuur in Athene en behaalde een MSc aan de Universiteit van York (VK). In 1985 kwam hij naar Nederland waar hij wiskunde studeerde en leraar werd. Hij is jaren betrokken geweest bij de Joods-Palestijnse dialoog en nu voorzitter van de Stichting Vrede voor Palestina.

“Mag religie een alternatief zijn voor de internationale rechtsorde? Of zou het juist  moeten dienen als inspiratie om zo de rechtsorde en internationale conventies een diepere betekenis te geven?

Israël is gesticht op de ruïnes van Palestijnse dorpen ten koste van 70 jaar menselijk leed. Israël is geen ” Fairy tale” en evenmin Gods werk. Het is een unieke en recente kolonisatie van een bevolkt land dat plaats moest maken voor een volk van Nieuwkomers.

Wordt het niet eens tijd deze schuld te bekennen en voor één keer een woord van excuses te geven aan de Palestijnen? Zonder deze erkenning van schuld of,op zijn minst, mede schuld te accepteren zal verzoening nooit mogelijk zijn. Zonder verzoening geen vrede en veiligheid voor de bewoners van Israel en Palestina.”

 

________________________________

Referenties:

Het CIDI heeft via de website zeer veel literatuur beschikbaar die het Israelisch-Palestijnse verschil van inzicht illustreert: www.cidi.nl  . Hanna Luden heeft ter lezing aanbevolen een boekje door Prof. Yaakov Amidror dat heel duidelijk de verschillende opties voor de toekomst schildert. Het is hier down te loaden als pdf of bij CIDI te bestellen.

Nabil Sahhar beveelt ter lezing een recent verschenen bulletin van de Palestijnse regering (PLO) aan: 70 Years of al-Nakba. Het document is geschreven naar aanleiding van de recente verhuizing van de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem.

Op 2 oktober 2018 vond in “De Nieuwe Liefde” te Amsterdam een boeiend en zeer goed bezocht “Palestina – Israel Debat” plaats met als inleiders: Ali Abunimah (een Palestijns-Amerikaanse journalist) en Eitan Bronstein Aparicio (een  Israelische onderzoeker/publicist). Moderator was  Janneke Stegeman. Het debat leverde verhelderende inzichten op, met name vanuit Palestijns perspectief (Het debat is van begin tot einde geregistreerd in beeld en geluid: LINK)